Thẻ Platinum

12 điểm
Tặng điểm thưởng cho giao dịch tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, spa, làm đẹp, du lịch và ăn uống 1.000 VNĐ = 12 điểm
6 điểm
Tặng điểm thưởng cho giao dịch còn lại 1.000 VNĐ = 6 điểm
0 phí
Miễn phí thường niên năm tiếp theo khi chi tiêu từ 90.000.000 VNĐ trở lên
1
Bạn cần hỗ trợ?