Thẻ MC2

6 điểm
Tặng điểm thưởng cho giao dịch tại siêu thị 1.000 VNĐ = 6 điểm
3 điểm
Tặng điểm thưởng cho giao dịch khác 1.000 VNĐ = 3 điểm
0 phí
Miễn phí thường niên cho năm tiếp theo khi chi tiêu từ 30.000.000 VNĐ trở lên
 
– Tặng 1 vé xem phim hoặc Combo bắp nước khi đặt ít nhất 1 vé xem phim online tại CGV nếu tổng giao dịch qua mạng đạt 500.000 VNĐ trong tháng trước
– Tặng bảo hiểm thẻ tín dụng nếu phát sinh tối thiểu 3 giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ (gồm Bảo hiểm rút tiền mặt tại ATM; Bảo hiểm giao dịch thẻ; Bảo hiểm thất lạc ví)
1
Bạn cần hỗ trợ?